• slider7
 • slider6
 • slider8
 • slider3
 • slider4
 • slider5
 • slider1
slider71 slider61 slider82 slider33 slider44 slider55 slider11
fb

Ustanova

Studio Žerjav d.o.o. je osnivač Centra stranih jezika STUDIO ŽERJAV – ustanove za obrazovanje odraslih.

Ustanova Centar stranih jezika STUDIO ŽERJAV nudi programe učenja stranih jezika koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta što omogućuje:

 • Izdavanje javne isprave – svjedodžbe
 • Upis stupnja znanja stranog jezika u e-radnu knjižicu
 • Izvođenje verificiranih programa od strane kvalificiranih predavača

Centar stranih jezika STUDIO ŽERJAV nudi verificirane programe sljedećih jezika :

 • Engleski jezik (opći i poslovni jezik)
 • Njemački jezik (opći i poslovni jezik)
 • Francuski jezik
 • Talijanski jezik
 • Španjolski jezik
 • Mađarski jezik
 • Ruski jezik

Nastava je organizirana u modulima od 70 sati, a svaki polaznik na završetku modula pristupa završnoj provjeri znanja.

Na kraju pojedinog stupnja polaznici pristupaju završnom ispitu kako bi dobili svjedodžbu koja je dokaz vladanja jezikom na razini stupnjeva prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEF) koji utvrđuje 6 stupnjeva znanja stranog jezika: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Polaganje ispita i izdavanje završne svjedodžbe uključeno je u cijenu programa učenja stranog jezika.

Ispit na kraju stupnja sastoji se od pisanog i usmenog dijela:

Pisani dio obuhvaća:

 1. Test gramatičkih struktura i čitanje
 2. Test pisanja (sastav na zadanu temu)
 3. Slušanje (razumijevanje slušnog teksta)

Usmeni dio ispita:

 1. Kratak intervju s kandidatom
 2. Test govorne interakcije (rasprava na zadanu temu)
 3. Test govorne produkcije (izlaganje na zadanu temu)

Usmeni ispit traje otprilike 20 minuta.

Trajanje programa učenja stranih jezika po stupnjevima Vijeća Europe:

 • A1 (Pripremni stupanj) – 2 modula po 70 sati (140 sati)
 • A2 (Temeljni stupanj) - 2 modula po 70 sati (140 sati)
 • B1 (Prijelazni stupanj)– 4 modula po 70 sati (280 sati)
 • B2 (Samostalni stupanj) - 2 modula po 70 sati (140 sati)
 • C1 (Napredni stupanj)- 4 modula po 70 sati (280 sati)
 • C2 (Vrsni stupanj) - 2 modula po 70 sati (140 sati)

Opis stupnjeva vladanja stranim jezikom prema Zajedničkom europskom referentnom okviru...

Novi polaznici mogu provjeriti svoje znanje pristupanjem ispitu za određivanje znanja ili individualnom razgovoru s našim iskusnim predavačima.

Studio Zerjav 65 Web

grupa talijanke