Državna matura – pripreme

TEMELJITE PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU U STUDIJU ŽERJAV – GARANCIJA USPJEHA NA MATURI!

Državna matura slika #1

Pred našim su maturantima najvažniji ispiti u njihovom dosadašnjem obrazovanju. Studio Žerjav provodi sveobuhvatne i temeljite pripreme iz svih predmeta državne mature za naše maturante kako bi se maksimalno pripremili, sistematizirali gradivo, ponovili naučeno te naučili dodatne trikove koji pomažu pri polaganju ispita državne mature.

Naši su stručni predavači profesori ispravljači državne mature u Zagrebu. Pripreme za državnu maturu su usklađene s novim kurikulima, a maturanti mogu birati pripreme iz MATEMATIKE, FIZIKE, HRVATSKOG JEZIKA, KEMIJE, ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA, PSIHOLOGIJE i ostalih predmeta prema potrebi. Grupe ćemo formirati ovisno o razini koja je maturantima potrebna za pojedini fakultet, a s prvim pripremama krećemo u prosincu.

Cijene i satnica priprema za državnu maturu (2021./2022.):

MATEMATIKA A: 55 sati nastave, 7 rata x 300 kuna
MATEMATIKA B: 45 sati nastave, 6 rata x 300 kuna
HRVATSKI JEZIK: 40 sati nastave, 5 rata x 300 kuna
FIZIKA: 40 sati nastave, 5 rata x 300 kuna

PSIHOLOGIJA: prema dogovoru
Ostali predmeti: prema dogovoru

Maturanti koji upisuju više predmeta na pripremama za državnu maturu ostvaruju popuste od 20, 30 ili 50%.

PRIPREMITE SE TEMELJITO I NA VRIJEME ZA NAJVAŽNIJI ISPIT U ODRASTANJU TE UPIŠITE FAKULTET PO SVOM IZBORU!

VIŠE STOTINA ZADOVOLJNIH MATURANATA GARANCIJA SU USPJEHA NA DRŽAVNOJ MATURI!

Državna matura slika #1

Prijavi se za temeljitu pripremu državne mature

Molimo ispunite sve tražene podatke i kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku.

Odaberite predmet(e) koji želite upisati

GDPR

13 + 12 =