Malac Sveznalac

Malac Sveznalac je program kojemu je cilj potaknuti radoznalost, kreativnost i intelektualni razvoj najmlađe djece. Pažljivo odabranim temama dijete se potiče da promatranjem, opažanjem i pamćenjem zadovoljava svoje interese i usvaja nove pojmove. Predmet dječjeg interesa su prirodne pojave i svijet koji ga okružuje. Također, intelektualni razvoj nemoguć je bez razvoja matematičkih i jezičnih sposobnosti. Zato se upravo tim važnim temama bavimo u programu Malac Sveznalac.

 

Program za najranije životno doba

Najraniji period života predstavlja i najvažniji period u sazrijevanju i razvoju dječje osobnosti. Rana životna iskustva mogu presudno utjecati na intelektualni razvoj djeteta, zato je važno da u ovom razdoblju dijete ima optimalni razvoj kako bi maksimalno razvilo i iskoristilo svoje mentalne kapacitete. Kao što znamo, djeca ovog uzrasta vrlo su radoznala i imaju izražen interes za stvari i pojave oko sebe. Ono što djeca svakodnevno vide, čuju ili opažaju predstavlja temelj tema i područja koje obrađuje program Malac Sveznalac – a to je „sveznanje“!

 

Kako se program provodi?

Metodologija rada podrazumijeva igru i zabavne aktivnosti prilagođene dječjem uzrastu. Zadaci su prikazani na zanimljiv način, kroz struktuirane i polustruktuirane crteže, mozgalice, pitalice, slike i grafičke prikaze. Sve teme i zadaci koje obrađuje program Malac Sveznalac bliski su dječjem svijetu i iskustvu. Njima se potiče kreativnost, razvijaju važne kognitivne sposobnosti i gradi samopouzdanje neophodno da bi djeca spremno dočekala nove obaveze koje ih očekuju u školi.

 

Koja znanja djeca usvajaju?

Razvoj matematičkih vještina
Matematika kao najvažnija prirodna znanost predstavlja posebno područje interesa naše škole. Dobar metodološki pristup i upotreba efikasnih nastavnih sredstava, kroz Numicon oblike i druga zanimljiva sredstva, doprinose tome da djeca steknu neophodnu ljubavi ka matematici i razviju logičko i analitičko
razmišljanje.
Ovaj segment programa sadrži sljedeće teme:
* odnosi u prostoru;
* relacije među predmetima (suprotnostima i veličinama);
*geometrijski oblici;
* skupovi i nizovi;
* pisanje brojeva;
* brojanje;
* računanje.
Upoznavanje sredine i svijeta oko nas
Tko sam ja? Što ja to vidim? Zašto je to tako i kako prirodne pojave funkcioniraju? Na ova i mnoga druga pitanja, dajemo metodički primjerena, jasna i sažeta objašnjenja. Cilj je da djeca steknu neophodna znanja o živoj i neživoj prirodi i njihovoj međusobnoj povezanosti, orijentaciji u prostoru i vremenu, kulturi življenja i odnosu s drugim bićima u svom okruženju.
U ovom se segmentu obrađuju sljedeće teme :
* astronomija (planeti i zvijezde);
* životna sredina;
* prirodne pojave vezane za sunce, vodu, zrak i tlo;
* kontinenti i zemlje svijeta;
* živi svijet (životinje i biljke);
* uloga čovjeka;
* zaštita životne sredine.

Slova i razvoj govora
U ovom segmentu bavimo se osnovama jezika. Prvo težište je na grafomotoričkim vježbama radi razvijanja fine motorike i fonološke svijesti kroz prepoznavanje slova u rječima, da bi potom razvijali glasovnu kulturu bogaćenjem rječnika, kroz razgovore i pričanje. Konačni cilj je da se dijete osposobi za samostalno pisanje, vladanje osnovnom tehnikom čitanja i razumijevanje onog što pročita.
Teme ovog segmeta su:
* prepoznavanje slova;
* razlikovanje glasa i slova;
* razrade grafomotorike;
* pisanje slova i riječi;
* konstrukcija rečenica;
* čitanje;
* zanimljiva gramatika;

 

Kome je program namijenjen?

Program je usklađen s razvojnim sposobnostima i interesima djece uzrasta od 4 do 6 godina. Plod je dugogodišnjeg rada i intenzivne prakse u školama Malac Genijalac. Razvijen je u suradnji s pedagoškim stručnjacima (učiteljima, pedagozima, psiholozima, stručnjacima edukacijsko-rehabilitacijskog profila) iz različitih obrazovnih ustanova širom regije.

 

Organizacija nastave

Program Malac Sveznalac podijeljen je u dva nivoa:
* I. nivo (djeca od 4 do 5 godina);
* II. nivo (djeca od 5 do 6 godina).
Nastava se održava jedanput tjedno u bloku od 3 x 30 min (s 2 pauze od 5 min, s ukupnim trajanjem 1h i 40 min). Grupe su male i ograničenog broja polaznka s individualnim pristupom svakom djetetu. Propušteni sati nastave mogu se nadoknaditi.

Cijena

Cijena programa: 700 € = 10 rata x 70 €

Cijena nastavnog materijala: 70 € (ruksak i 3 udžbenika za 1 nivo)

Trajanje programa: 40 tjedana (od rujna do lipnja)