UPISI!!!

 • Za djecu predškolskog uzrasta (6-7 godina) – koja u rujnu kreću u 1.razred.

 • Vrhunska priprema za polazak u školu bez stresa
 • Razvoj radnih navika
 • Vježba kondicije za kontinuiran rad
 • Individualiziran pristup – male grupe
 • Izgradnja samopouzdanja
 • Poticaj i podrška djetetu
 • Razvijanje osjećaja odgovornosti
 • Razvoj školskih predvještina
 • Sistematično usmjeravanje djeteta

Cilj programa nije unaprijed naučiti čitati, pisati ili računati prije škole, već da u školi relativno lako savladava te konkretne vještine, onda kada se to od djeteta to očekuje, u skladu sa školskim kalendarom.

Na taj način dijete od samog početka školovanja razvija osjećaj za uspjeh, razvija radne navike i stječe pozitivan stav prema samom procesu školovanja.

Predvještine čitanja, pisanja i računanja razvijaju se kroz kreativne i zanimljive

aktivnosti, korištenje olovke i preciznost njene uporabe, kao i da generalno razvija svoj

kapacitet za komunikaciju; u području slušanja, prezentacije i generalno suradnje.

Sve ovo predstavlja odličan preduvjet za savladavanje bilo koje konkretne školske vještine,

ali tako da dijete osjeća radost vlastitog postignuća.

Intelektualne vježbe i igre:

 • Razvoj apstraktnog mišljenja – preduvjet za razvoj osnovnih školskih vještina
 • Razvoj sposobnosti zaključivanja
 • Uočavanje detalja i analiza cjeline
 • Vježbe usklađivanja rada očiju i ruku – vježbe lineacije

Grafomotoričke aktivnosti:

 • Razvoj fine motorike – preduvjeta za uspješan razvoj
 • vještina pisanja i crtanja
 • razvoj manualnih vještina
 • prepoznavanju specifičnosti slova
 • podizanje djetetovih estetskih kriterija
 • osjećaja za pravilnost i sklad

Psihomotoričke vježbe:

 • razvoj svijesti o vlastitom tijelu
 • doživljaj prostora
 • poboljšaju svoju opću motoriku i osjećaj za ritam – bitnim preduvjetima
 • govorno-jezičnog razvoja i razvoja vještina čitanja i pisanja.

Trajanje programa:

9 radionica od 55 minuta

Cijena programa: 1.200 kuna (plativo u ratama)

Prijave: 098 613 620

studio.zerjav@gmail.com