Prevođenje

j

Pisano

  • kvalitetan i stručan prijevod
  • grafički uređen prijevod dosljedan originalu
  • poštivanje zadanih rokova
  • ovjera sudskog tumača
  • više od 20 stranih jezika
v

Usmeno

Nudimo uslugu usmenog prevođenja koje će najviše odgovarati potrebama naručitelja, ovisno o broju govornika i slušatelja te vrsti sastanka ili događaja.

 

  • konsekutivno prevođenje
  • prevođenje šaptanjem ( franc. chouchoutage)
  • simultano prevođenje
R

Lektura i korektura

Lektura (lat. lector = čitač; legere = čitati) se odnosi na sveobuhvatno ispravljanje jezičnih pogrešaka i stilsko uređivanje cjelokupnoga teksta, odnosno na njegovo poboljšanje u skladu s gramatičkim, pravopisnim i stilističkim pravilima standardnog jezika. To podrazumijeva uklanjanje gramatičkih i pravopisnih, ali i sadržajnih pogrešaka, usklađivanje nazivlja s jezičnom normom, primjenu dosljednosti u citiranju i navođenju literature te druge lektorske zahvate koji poboljšavaju strukturu rečenice.

Korektura (lat. corrigere = ispraviti; correctus = ispravljen) je osnovna razina uređivanja teksta i podrazumijeva pronalaženje i ispravljanje slučajnih ili tehničkih pogrešaka prije tiska teksta.